Odstránte svoje nedostatky na webe. Nenechajte sa predbehnút konkurenciou

Analýza webu a konkurencie

Aby sa nemohlo stať, že stratíte svoje postavenie na trhu kvôli nedostatkom na Vašej webovej stránke využite našu službu Analýza webu. Získate prehľad o svojich slabých stránkach na webe a tým budete o krok vpred pred konkurenciou.

Odstráňte svoje nedostatky a budete o krok vpred!

analýza prístupnosti a navigácie zákazníka po webe a následné odporúčania zmien

analýza kódu a grafických prvkov

kontrola pravopisu v textoch použitých na webe

analýza SEO optimalizácie

analýza nedostatkov v kóde z hľadiska SEO

návrh kľúčových slov pre SEO optimalizáciu