V nasledujúcej tabuľke nájdete rozdelenie všetkých funkcií a modulov e-shopu

Zoznam funkcií e-shopu .